CONTACT US

Shanghai

Address:No.388 ShenGang Rd, Xinqiao, Songjiang Dist. Shanghai,P.R.China.
Tel:021-24207879
Fax:021-24207003
Email:info@arisen.com.cn
Postcode:201612
Contact:Mr. Cui/ 86 134 8267 4369
Contact:Mr. Zhang/ 86 134 8262 3370

Guangdong

Contact:Mr. Zhang/ 86 132 6280 3356

Fujian

Contact:Mr. Zhuang /86 138 5977 0937

Taiwan

Contact:Mr. Lee/ 00886 935554560